Samtalekoding

Her kommer informasjon om øvingsprogrammetprogrammet for samtalekoding.

Testpiloten finner du her.